Finantseerimine

Maja ehituse oluline osa on projekti finantseerimine. Mõistame väga hästi, et kinnisvara ostmine on väga tähtis tegevus, mida tehakse terve elu jooksul üksikud korrad. Seepärast paneme ka rõhku protsesside selgusele. Antud leheküljel toome välja erinevad võimalikud finantseerimise lahendused Fasteco maja tellides. Uute lahenduste korral täiendame antud lehekülge jooksvalt!

NB! Võimalik on kasutada ka muid lahendusi peale nende, mis antud lehel välja toodud. Selleks võtke meiega ühendust ja lepime kokku kohtumise aja.

Väikearenduse lahendus

Väikearenduse finantseerimise lahendus on mõeldud kõigile, kes soovivad osta Fasteco maja koos krundiga panga poolt finantseeritud laenu abil. Fasteco võimaldab tellida maja koos krundi ja sellega seonduvate tööde teostamisega, mille tulemusel on võimalik tellijal soetada kogu komplekt tehes selleks ettemaks omafinantseeringu (keskmiselt 20% kogu laenu summast) suuruses. Komplekti kuulub: krunt, tehnokommunikatsioonide ühendamise tööd, vundament ja Fasteco maja. Võimalik on tellida ka muid arendusele kohaseid töid nagu ehitusloa taotlemine, sissesõiduteede ehitus ja piirdeaia ehitus.

Protsess

Protsess väikearenduse finantseerimisel näeb välja järgmine:

 1. Tellija teeb kindlaks enda laenuvõimekuse pöördudes oma valitud panka
 2. Vastavalt teada saadud laenuvõimekusele valib Tellija endale sobiva majamudeli ning täidab hinnapäringu vormi. Majamudeli valimisel peaks arvestama ka krundi võimaliku maksumusega
 3. Fasteco koostab hinnapakkumise vastavalt täidetud vormile ning saadab selle Tellijale
 4. Tellija leiab endale sobiva krundi
 5. Fasteco tutvub krundiga ning koostab täpse komplekti hinnapakkumise
 6. Tellija pöördub oma valitud panka koos komplekti hinnapakkumise ja maja projektiga
 7. Tellija saab teada täpsed laenutingimused Fasteco poolt pakutud komplekti finantseerimiseks
 8. Fasteco ja Tellija sõlmivad võlaõigusliku lepingu ja Tellija tasub ettemaksu Fastecole vastavalt panga poolt öeldud omafinantseeringu suurusele
 9. Ostetakse krunt ning Fasteco alustab ehitusloa taotlemisega
 10. Pärast ehitusloa saamist pöördub Tellija oma panka, kus allkirjastatakse laenuleping
 11. Fasteco teostab kokkulepitud komplekti tööd
 12. Fasteco taotleb majale kasutusloa
 13. Maja valmimisel ja kasutusloa saamisel allkirjastatakse asjaõiguslik leping, Tellija tasub ülejäänud komplekti summa (komplekti koguhinnast lahutatud ettemaks) ning krunt koos valminud majaga vormistatakse ümber Tellija nimele.

Iga väikearenduse puhul peame lähtuma ka situatsioonist – erinevate projektide puhul võib olla vajadus mingitele erisustele, kuid üldiste põhimõtete järgi on protsess nagu kirjeldatud. Valige omale sobiv maja ning jui soovite täpsemat informatsiooni, siis võtke meiega julgelt ühendust! Kontaktid leiate siit ja

 

Antud finantseerimislahenduse kasutamisel võib tekkida lisakulusid, olenevalt turusituatsioonist.